Cover-HMS-boka

På denne siden kan undervisere laste ned forelesningsmateriell til MS-boka av Kristin Molvik Botnmark.

PowerPoint-filen er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum.

For å få tilsendt passord, kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no.